PRO­JEK­TO­WA­NIE I BUDOWA

WYJĄT­KO­WYCH
PRZESTRZENI
BIUROWYCH

Firma

Drycon — Kim jesteśmy?

PRO­JEK­TO­WA­NIE, TWO­RZE­NIE, BUDOWNICTWO

Drycon oferuje wysoką jakość dostarczanych usług, opieramy się na dokładnie określonych standardach, na których bazuje realizacja każdego z projektów. Bogate doświadczenie, ściśle zdefiniowane procedury działania i obszerna wiedza naszych pracowników to gwarancja najwyższej jakości usług wykonywanych przez Drycon.

Firma

Nasze realizacje

PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH

Nasze usługi

OPAR­TE NA PRO­FE­SJO­NAL­NYCH STANDARDACH

NASZE WNĘTRZA

ZOBACZ JAK PRACUJEMY

Realizacje

Zaufali nam

KLIENCI TO NASZA NAJLEPSZA REKOMENDACJA

 1. BIU­RO 
  1. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
 2. BIU­RO PRO
  1. Drycon Pro sp. z o.o. 
   Aleje Jerozolimskie 8521 
   02 – 100 Warsaw 
  2. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
   NIP: 7010716519
   KRS: 0000813757
   Kapi­tał zakła­do­wy: 50000 zł
 3. GODZI­NY PRA­CY BIURA
  1. Ponie­dzia­łek 7:00 — 17:00
   Wto­rek 7:00 — 17:00
   Śro­da 7:00 — 17:00
   Czwar­tek 7:00 — 17:00
   Pią­tek 7:00 — 17:00
  2. Ser­wis czyn­ny 24h
 4. NEW­SLET­TER
  1. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą lub chcesz śle­dzić nasze ofer­ty wpisz poni­żej swój adres e-mail:

Designed by Creative HousePowered by JJMH engine
HomeFirmaWnętrzaHydroizolacjaOzonowanieRealizacjeKontakt
EN | PL