Hydroizolacja

Home / Hydroizolacja

HYDROIZOLACJA

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA W ATRAKCYJNEJ CENIE

Hyrdoizolacja to jeden z podstawowych obszarów działania DRYCON. Jako wyłączny dystrybutor produktów Kalmatron już od ponad 5 lat na terenie Polski świadczymy usługi zarówno związane ze sprzedażą produktu, szkoleniem oraz wsparciem technologicznym naszych klientów. Olbrzymia wiedza, niezbędne doświadczenie oraz szczegółowa analiza pod względem technicznym i kosztowym pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań. Dzieki czemu klient otrzymuje atrakcyjna cenę i gwarancję poprawnie wykonanej usługi.

 1. BIU­RO 
  1. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
 2. BIU­RO PRO
  1. Drycon Pro sp. z o.o. 
   Adama Mickiewicza 63 
   01 – 625 Warsaw 
  2. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
   NIP: 7010955164
   KRS: 0000813757
   Kapi­tał zakła­do­wy: 100000 pln
 3. GODZI­NY PRA­CY BIURA
  1. Ponie­dzia­łek 7:00 — 17:00
   Wto­rek 7:00 — 17:00
   Śro­da 7:00 — 17:00
   Czwar­tek 7:00 — 17:00
   Pią­tek 7:00 — 17:00
  2. Ser­wis czyn­ny 24h
 4. NEW­SLET­TER
  1. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą lub chcesz śle­dzić nasze ofer­ty wpisz poni­żej swój adres e-mail:

Designed by Creative HousePowered by JJMH engine
HomeFirmaWnętrzaPosadzkiDachyHydroizolacjaRealizacjeKontakt
EN | PL