Contact details

Home / Contact details
 • DRY­CON OFFICE
  • Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl
   Adres: Adama Mickiewicza 63 
   01 – 625 Warszawa 
 • PRO­JECTS MANAGERS
  • Inż. Bar­tło­miej Pisarek
   Senior Project Manager
   bartlomiej.​pisarek@​drycon.​pl
  • Inż. Łukasz Kaminski
   Project Manager
   lukasz.​kaminski@​drycon.​pl
  • Inż. Artur Krzemiński
   Junior Project Manager
   artur.​krzeminski@​drycon.​pl
 • DRY­CON PRO
  • Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl
   Adres: Adama Mickiewicza 63 
   01 – 625 Warszawa 
 • BIU­RO WARSZAWA
  • Adres: Adama Mickiewicza 63 
   01 – 625 Warszawa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODPOWIADAMY NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ

 1. BIU­RO 
  1. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
 2. BIU­RO PRO
  1. Drycon Pro sp. z o.o. 
   Adama Mickiewicza 63 
   01 – 625 Warsaw 
  2. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
   NIP: 7010955164
   KRS: 0000813757
   Kapi­tał zakła­do­wy: 100000 pln
 3. GODZI­NY PRA­CY BIURA
  1. Ponie­dzia­łek 7:00 — 17:00
   Wto­rek 7:00 — 17:00
   Śro­da 7:00 — 17:00
   Czwar­tek 7:00 — 17:00
   Pią­tek 7:00 — 17:00
  2. Ser­wis czyn­ny 24h
 4. NEW­SLET­TER
  1. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą lub chcesz śle­dzić nasze ofer­ty wpisz poni­żej swój adres e-mail:

Designed by Creative HousePowered by JJMH engine
HomeFirmaWnętrzaPosadzkiDachyHydroizolacjaRealizacjeKontakt
EN | PL