Contact details

Home / Contact details
 • DRY­CON OFFICE
  • Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl
   Adres: Aleje Jerozolimskie 123a
   02 – 017 Warszawa
 • PRO­JECTS MANAGERS
  • Inż. Bar­tło­miej Pisarek
   Senior Project Manager
   bartlomiej.​p@​drycon.​pl
  • Inż. Łukasz Onopiuk
   Project Manager
   lukasz.​o@​drycon.​pl
  • Inż. Łukasz Kaminski
   Project Manager
   lukasz.​k@​drycon.​pl
  • Paweł Uszok
   Project Manager
   pawel.​u@​drycon.​pl
 • DRY­CON PRO
  • Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl
   Adres: Aleje Jerozolimskie 123a
   02 – 017 Warszawa
 • BIU­RO GDAŃSK
  • Adres: ul. Barkoczyńska
   80 – 298 Gdańsk
 • BIU­RO WARSZAWA
  • Adres: al. Jero­zo­lim­skie 123a
   02 – 017 Warszawa
   bud. Atlas Tower
 • BIU­RO MYSŁOWICE
  • Adres: ul. Graniczna
   41 – 400 Mysłowice

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODPOWIADAMY NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ

 1. BIU­RO 
  1. Dry­con Design sp. z o.o.
   Ale­je Jero­zo­lim­skie 123a
   02 – 017 Warszawa 
  2. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
   NIP: 7010716519
   KRS: 0000693903
   Kapi­tał zakła­do­wy: 50000 zł
 2. BIU­RO PRO
  1. Drycon Pro sp z o.o. sp. K
   Ale­je Jero­zo­lim­skie 123a
   02 – 017 Warszawa 
  2. Telefon: +48 604 07 01 35
   Mail: office@​drycon.​pl 
   NIP: 7010975422
   KRS: 0000833750
   Kapi­tał zakła­do­wy: 50000 zł
 3. GODZI­NY PRA­CY BIURA
  1. Ponie­dzia­łek 7:00 — 17:00
   Wto­rek 7:00 — 17:00
   Śro­da 7:00 — 17:00
   Czwar­tek 7:00 — 17:00
   Pią­tek 7:00 — 17:00
  2. Ser­wis czyn­ny 24h
 4. NEW­SLET­TER
  1. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą lub chcesz śle­dzić nasze ofer­ty wpisz poni­żej swój adres e-mail:

Designed by Creative HousePowered by JJMH engine
HomeFirmaWnętrzaHydroizolacjaOzonowanieRealizacjeKontakt
EN | PL